2-igł. z transportem górnym-igłowym

Najnowsza, ulepszona seria maszyn 2-igłowych LH-3500A wprowadzona została do sprzedaży przez firmę JUKI w 2010r. W maszynach wprowadzono kilka innowacyjnych zmian. Zastosowano system napędu typu „direct-drive”,  zmieniono układ smarowania tzw. semi-dry head, bez typowej miski olejowej (olej w zamkniętym obiegu, doprowadzany tylko do mechanizmu chwytacza),  wprowadzono możliwość niezależnego otwierania talerzyków naprężacza nici oraz płynną regulację długości ściegu. Zmodyfikowano i ulepszono mechanizm wyłączania igieł,  wprowadzono możliwość wyłączenia transportu igłowego poprzez zmianę układu ściegowego. Znowelizowano system podciągacza i możliwość nawlekania nici na dwa sposoby w zależności od rodzaju przeszywanych tkanin,  zastosowano niezależnie regulowany lewy i prawy prowadnik nici oraz zwiększono (długość i wysokość) ramię głowicy - odległość igły od korpusu 266mm. Stębnówki dostępne w wersji z wyłączaną igłą: LH-3568A i LH-3588A lub bez wyłączanej igły LH-3528A i LH-3578A. Maszyny dostępne w kilku podklasach umożliwiają szycie materiałów od cienkich do ciężkich i grubych. Stębnówki 2-igłowe dostępne są w wersji standardowej oraz z automatyką.