fastrygarki

Płaskie lub słupowe maszyny 1-igłowe stosowane do międzyoperacyjnego łączenia elementów (zabezpieczając je przed przesunięciem), które w dalszym procesie produkcyjnym zostaną połączone w sposób trwały. Maszyny stosowane głównie w produkcji wysokiej jakości garniturów i żakietów.