JUKI MEB-3200SSMA

Super-nowoczesna dziurkarka odzieżowa posiadająca w pełni elektroniczny układ napędu typu Direct-Drive wykorzystujący kilka bardzo wydajnych mini-silników servo oraz silników krokowych sterowanych elektronicznie. Programowanie wszystkich istotnych parametrów pracy odbywa się w bardzo łatwy sposób przy użyciu  ergonomicznego panelu, z którego bezpośrednio ustawia się między innymi: rodzaj szytej dziurki wraz z zadaniem jej wymiarów, sposób cięcia (CA – cięcie po wyszyciu, CB – cięcie przed wyszyciem lub szycie bez cięcia), elektroniczne ustawienia naprężeń obu nici (tzw. Active-Tension), wybór programu pracy z automatycznym wywołaniem parametrów dotyczących konkretnej operacji. Dziurkarka posiada unikalną funkcję automatycznego obcinania wszystkich nici, niezależnie od wielkości szytej dziurki, a także obcinania nitki dodatkowej (gimpu), jeśli jest ona wprowadzana. Możliwy jest wybór pracy w cyklu tj. cyklicznego wykonywania przez maszynę kilku różnych, wybranych z pamięci dziurek w określonej sekwencji. Funkcja szycia w cyklu umożliwia wykonanie kilku występujących w wyrobie różnych dziurek bez konieczności odkładania wyrobu z rąk, co dodatkowo umożliwia wzrost wydajności pracy.
Z wykorzystaniem panela obsługi można regulować między innymi n/w parametry pracy:

- prędkość szycia (niezależnie ustawiana dla oczka i dla uliczki),
- typ dziurki oraz parametry szczegółowe (wielkość oczka, wielkość uliczki, ilość ściegów),
- obsługa noża tnącego: margines cięcia, docisk noża, pozycja cięcia oraz tryb cięcia (CA / CB),
- naprężenia nici – niezależnie dla nitki chwytacza i nitki igły,
- obsługa innych klawiszy opisujących parametry szycia oraz klawiszy pamięci,
- najczęściej używane przyciski (osiem przycisków) są umieszczone w centralnej części panela i umożliwiają regulację następujących parametrów pracy:
 • długość cięcia – zakres regulacji: 10-50mm,
 • ilość ściegów w uliczce + dolna część oczka – zakres regulacji: 5-100 ściegów,
 • ilość ściegów w ryglu zbieżnym – zakres regulacji: 2–20 ściegów,
 • długość rygla zbieżnego – zakres regulacji: 0,3–10,0 mm,
 • ilość ściegów w górnej części oczka – zakres regulacji: 4–20 ściegów,
 • margines między wewnętrznym obwodem szycia a linią cięcia w oczku: -0,3–0,5 mm ,
 • offset rygla zbieżnego – zakres regulacji: 0,5–2,0 mm,
 • wolne pole między uliczką lewą i prawą – zakres regulacji: -0,3–0,5 mm

Nowy kształt główki umożliwił szycie dziurek wzdłużnych na długich elementach, a zwiększenie pola operacyjnego pod klamrami dociskowymi znacznie ułatwiło podkładanie materiału.

Dziurkarka może wykonywać niżej podane typy dziurek: z oczkiem bez rygla, z oczkiem i ryglem zbieżnym, z oczkiem i ryglem poprzecznym, z oczkiem i ryglem okrągłym, bez oczka i bez rygla, bez oczka i z ryglem, bez oczka i z ryglem poprzecznym, bez oczka i z ryglem okrągłym.
 
Maszyna dostępna także w podklasie MEB-3200SSMM z wielokrotnym cięciem tzw. "multicuting" pozwalajacej na szycie przy użyciu jednej długości kowadełka różnych długości dziurek oraz w jednym cyklu dziurek prostych i dziurek z oczkiem bez konieczności wymiany noża.
 
Podstawowe parametry techniczne:
 • max. prędkość szycia: 2200 ścieg./min., regulowana w zakresie 400~2200 ściegów/min.
 • długość dziurki 10~38mm z obcinaniem (10~50mm bez obcinania)
 • szerokość ściegu (rozrzut igły)  2~3,2mm
 • długość rygla zbieżnego 0,3~15mm
 • wysokość podnoszenia płozy dociskowej 13mm (max. 16mm)
 • smarowanie automatyczne (chwytacz i przeplatacz  za pomocą oliwiarki)
 • zużycie powietrza 6l/min.
 • system igieł DOx558 (#90~#110)
 • typ obcinania: długa nitka po obcięciu

Tabela standardowych dziurek odzieżowych
* wzory dziurek dla serii "S", "R"    ** wzory dziurek dla serii "J", "C"