Speedy T 2005 - składarka T-Shirtów

Składarka „Speedy T 2005” umożliwia szybkie składanie i pakowanie T-shirtów do worków foliowych. Małe gabaryty, niski koszt eksploatacji, perfekcyjna jakość pracy i wysoka wydajność powodują, że maszyna stanowi bezkonkurencyjne rozwiązanie maksymalnie ograniczające koszt składania i ewentualnie pakowania. Urządzenie posiada łatwą regulację rozmiarów płyt roboczych oraz kolejności cyklu ich pracy. Regulacja płyt roboczych pozwala w ciągu niemal kilku sekund na dostosowanie pracy maszyny do bieżących wymagań i uzyskanie wysokiej jakości składania dla różnych wielkości wyrobów.  Pakowanie odbywa się w dwóch trybach pracy: składanie z pakowaniem oraz składanie bez pakowania. Tryb „składanie z pakowaniem” umożliwia wykonanie pełnego cyklu złożenia podkoszulka w czasie 3~4 sek. Po zakończonym cyklu pracy złożony wyrób ustawiony jest w pozycji do nasunięcia nań foliowego worka. Uzyskiwana wydajność to 350 szt./h. W przypadku obsługi 2-osobowej wydajność może być niemal podwojona. Tryb pracy „składanie bez pakowania” realizuje cykl złożenia wyrobu oraz umieszczenie go na płycie kolejnej maszyny, gdzie wykonywana jest operacja końcowego pakowania. Wydajność maszyny w tym trybie pracy wynosi ok. 500 szt./h.
Urządzenie wyposażone w stacker do odbioru złożonych T-Shirtów, którego położenie obniża się wraz ze wzrostem ilości ułożonych na nim wyrobów. Standardowo urządzenie posiada 10 różnych programów pracy oraz 3 zestawy różnych szerokości płyt roboczych.

Parametry techniczne:
  • max./min. szer. T-Shirta po złożeniu: 350 mm/ 150mm
  • max./min. dług. T-Shirta po złożeniu: 400 mm/ 180mm
  • rzeczywista średnia wydajność: 500 cykli/h
  • skok roboczy płyty stackera: 200 mm
  • ilość programów pracy do wyboru: 10
  • napięcie zasilania: 230V
  • moc: 230W
  • min. ciśnienie sprężonego powietrza: 6 atm (bar)
  • max. zużycie powietrza: 50 Nltr./min
  • waga: 90 Kg