Znaczniki igłowe termiczne

Znaczniki igłowe termiczne

 

Znacznik punktowy termiczny (zgrzewarka) HZ-200 służy do znaczenia (nakłuwania) w poszczególnych warstwach punktów charakterystycznych wykrojów lub do zgrzewania ze sobą wszystkich warstw materiału w pakiet. Zgrzewanie możliwe jest przy wysokiej zawartości włókien syntetycznych w materiale.